Skočiť na obsah

http://www.unss.sk/

Pozor na nevidiacich chodcov – už 14. októbra

Aj vy už ste zažili situáciu, keď vám začal chodec na priechode pre chodcov mávať bielou palicou? Vedeli ste, že je nevidiaci a snaží sa vám naznačiť svoj úmysel prejsť cez priechod? Vlani to netušila až tretina vodičov.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) organizuje už druhý ročník dopravno-výchovnej akcie Deň bielej palice. Jej organizovaním napĺňa svoj záväzok vyplývajúci z Európskej charty bezpečnosti na cestách. K záväzku pristúpila ÚNSS 25. 1. 2011. Európska charta bezpečnosti na cestách zaväzuje signátorov k zvyšovaniu bezpečnosti na cestách prostredníctvom konkrétnych činností.

Cieľom je upozorniť

Hlavným cieľom Dňa bielej palice je zvyšovať povedomie vodičov o význame a funkcii bielej slepeckej palice a zároveň prispievať k bezpečnosti nevidiacich a slabozrakých ľudí i samotných vodičov. Dopravno-výchovná akcia sa uskutoční vo vyše 40 mestách Slovenskej republiky na priechodoch pre chodcov. Viazaná je k Svetovému dňu bielej palice (15. 10.) a uskutoční sa 14.10.
Podľa slovenskej legislatívy je povinnosťou vodiča dbať na zvýšenú opatrnosť voči cyklistom a chodcom, najmä voči deťom, osobám so zdravotným postihnutím, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu a starým ľuďom. Pokiaľ vodič nezastaví nevidiacej osobe, respektíve si ju ani nevšimne, porušuje tento zákon.

Priestupok výnimočne bez pokuty

V piatok 14. 10. budú po celom Slovensku vo vybraných hodinách simulovať nevidiaci ľudia svoj úmysel prejsť cez vozovku. Vzhľadom na to, že akcia má výchovný charakter, nebudú v tento deň a v dané hodiny udeľované pokuty. Vodiči budú len upozornení, že sa dopustili priestupku a zástupca ÚNSS im odovzdá informačný leták. Dopravno-výchovná akcia sa uskutoční v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru Slovenskej republiky.

V našom kraji sa dopravno – výchovná akcia uskutoční v týchto mestách:
Banská Bystrica, Brezno, Banská Štiavnica, Lučenec, Rimavská Sobota, Revúca, ZvolenDeň bielej palice Deň bielej palice Deň bielej palice
Deň bielej palice Deň bielej palice

Ďakujeme

Lions club


Kurta


Eurooptik Banská Bystrica, súkromná očná optika

Copyright Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
e-mail: webmaster@unss.sk