Skočiť na obsah

http://www.unss.sk/

Poďakovanie

späť

Biela palička, prázdne oči a dar

... Prvý krát som ťa stretla, keď si mala tri. Tvoja mamina ťa držala za ruku a spolu ste kráčali po lúke, držiac či žmoliac v dlani zvädnuté zvončeky. Môj hlas ťa vyľakal a rozplakala si sa. Mama ťa vzala na ruky a podišli ste ku mne. Vzala tvoju malú ruku do svojej a dovolila tvojim malým prstom, aby prechádzali po mojej tvári, pričom ti do uška šepkala: „Toto je dobrá teta. Pozri, má vlásky, rovnako ako ty, má noštek, tu má očká, tu ústa, tu má jamky, keď sa usmieva..." Stíchla si. Nemo som stála a z oka mi vypadla slza. Vtedy sa mi tvoja mamina pozrela do očí a povedala: „Naťka nevidí, ale vie o ľuďoch viac, ako si myslíš..."

Týchto pár riadkov hovorí, aké vzácne sú pre nás oči. Často si ani neuvedomujeme, že by sa nám asi zrútil celý svet, keby sme prišli o zrak. Centrum voľného času v Žiari nad Hronom v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska 18. januára 2012 usporiadalo besedu s ukážkami kompenzačných pomôcok pre nevidiacich žiakov 7. a 8. ročníkov pod názvom:

Podujatie bolo rozdelené na dve časti. V prvej časti besedy prezentovala Dagmar Filadelfiová – vedúca Krajského strediska ÚNSS, ktorá priblížila žiakom život nevidiacich a slabozrakých ľudí. Žiaci mali možnosť vyskúšať si, zažiť a vcítiť sa do pozície nevidiaceho – slabozrakého prostredníctvom použitia simulačných okuliarov, ktoré simulujú zrakové diagnózy. Predstavila žiakom kompenzačné pomôcky, ktoré využívajú v každodennom živote ako budík pre slabozrakých, náramkové hodinky – digitálne aj s hlasovým výstupom, palice pre nevidiacich - sú dôležitou pomôckou pre samostatný pohyb a orientáciu nevidiacich, optické pomôcky ako príložné lupy s osvetlením, ručné čítacie lupy, indikátory hladiny vody a farieb, mobilný telefón s hlasovým výstupom a tiež aj počítač so špeciálnymi programami JAWS na ozvučenie obrazovky, MAGIC na zväčšenie obrazovky pre zrakovo postihnutých a iné.

V druhej časti žiakom Peter Vavro s manželkou priblížili život nevidiaceho človeka z vlastných skúseností, rozprávali žiakom o svojom živote – detstve, mladosti či štúdiu na konzervatóriu, zamestnaní a súčasných aktivitách. Okrem pomôcok používaných nevidiacimi v domácom prostredí P. Vavro oboznámil žiakov zo vznikom Braillovho písma a pani Vavrová predviedla ukážky písania Braillovou abecedou na tabuľke na písanie bodového písma aj na písacom stroji.

Na tejto besede sa v čase od 9.00. do 13.30 h vystriedalo 87 žiakov zo ZŠ M. R. Štefánika 17 v Žiari nad Hronom.

Ďakujeme D. Filadelfiovej manželom Vavrovcom za pútavé rozprávanie, ktoré priblížilo žiakom život človeka s bielou paličkou.

Centrum voľného času Žiar nad Hronom
Ďakujeme

Lions club


Kurta


Eurooptik Banská Bystrica, súkromná očná optika

Copyright Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
e-mail: webmaster@unss.sk