Skočiť na obsah

http://www.unss.sk/

Besedy v základných školách

späť

Zviditeľňovať život a prácu nevidiacich a slabozrakých sme sa rozhodli aj v tomto roku. 6. februára sme zavítali do dvoch základných škôl.

V ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským v Lučenci sme mali premiéru. Bola to naša prvá maďarsko - slovenská beseda so žiakmi siedmej triedy. Spolu s Ernestom Nagyom sme žiakom priblížili problematiku nevidiacich a slabozrakých. Jednak prezentovaním osobných skúseností, jednak prezentovaním kompenzačných pomôcok, ktoré používajú osoby so zrakovým postihnutím.

V Cirkevnej ZŠ Sv. Jána Bosca v Lučenci na nás čakalo približne 40 žiakov z prvej až štvrtej triedy. Aj týmto deťom sme priblížili, kto je človek so zrakovým postihnutím a ako ho možno spoznať. Ukázali sme im základnú pozíciu sprievodcu a sprevádzaného. Spolu sme sa porozprávali o možnostiach vzdelávania ich rovesníkov so zrakovým postihnutím.
Ukázali sme im, aké kompenzačné pomôcky používajú pri učení. E. Nagy im porozprával o Luisovi Braillovi a o písme, ktoré používa aj on sám. Že to s bodkami vie, ukázal aj prakticky, keď im prečítal úryvok z knihy písanej Braillovým písmom. Keďže deti sa radi hrajú, ukázali sme im spoločenskú hru Človeče, nehnevaj sa. Detičky zaujímalo, aké hodinky používajú nevidiaci, ako čítajú s optickými pomôckami, ako môžu používať mobilný telefón a iné výdobytky vedy a techniky.
Možno najviac ich zaujala možnosť odskúšať si, aké je to podpísať sa do šablóny na podpis bez zrakovej kontroly. Niektoré deti hovorili, že je to zvláštny pocit, že je to iné, ako keď si môžu pozrieť, kde sa podpisujú.

ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským v Lučenci

Cirkevná ZŠ Sv. Jána Bosca v Lučenci
Ďakujeme

Lions club


Kurta


Eurooptik Banská Bystrica, súkromná očná optika

Copyright Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
e-mail: webmaster@unss.sk