Skočiť na obsah

http://www.unss.sk/

Výlet na Španiu dolinu

Dňa 25.6.2010 sa našich asi 30 členov základnej organizácie (ZO) aj s hosťami členmi ZO z Lučenca a Zvolena vybrali na ďalšiu v poradí už štvrtú návštevu prekrásnej dedinky v Nízkych Tatrách - Španej doliny.
Tento výlet sa uskutočnil opäť na pozvanie Lions clubu v Banskej Bystrici, ktorý je našim dobrým priateľom a podporovateľom a aj teraz sa postaral skutočne o všetko pohodlie. Odviezol nás autobusom z Banskej Bystrice do Španej doliny a späť, zabezpečil renomovaného kultúrneho a turistického sprievodcu, lektora a naslovovzatého znalca histórie Španej doliny a baníckeho múzea. Po bohatých informáciách a prehliadkach múzea a miestnosti baníckeho bratstva Herrengrund sa o nás postaral už spomínaný Lions club aj bohatým a chutným pohostením v reštaurácii Klopačka v podobe výborného gulášu a iného občerstvenia.

Čo sme o Španej doline ešte nevedeli?
Toho bolo naozaj veľa. Dozvedeli sme sa kedy, prečo a kto túto dedinku založil, jej podrobnú históriu ale aj súčasnosť, o ich najvzácnejších historických pamiatkach a tiež v expozícii baníckeho múzea aj o jednotlivých exponátoch, ktoré majú veľkú hodnotu nielen historickú ale aj finančnú až takú, že niektoré originály musia byť uložené v trezoroch Národnej banky.

Z histórie asi viete, že Banská Bystrica a jej bane v Španej doline a Starých horách, patrila do trojice bohatých banských miesť vtedajšieho Rakúsko-Uhorska, kde sa ťažila meď a tiež striebro, potom Banská Štiavnica bohatá na striebro a Kremnica bohatá na zlato.
Priamo v Španej doline žili prevažne iba chudobní pracujúci baníci so svojimi rodinami, tzv. panstvo, čiže bohatí majitelia baní, žili v meste Banská Bystrica, ktorá vďaka tejto rude bohatla, rozvíjala sa a budovala tam prekrásne domy, kostoly, mesto sa rozvíjalo ako celok po všetkých stránkach. Veľa historických pamiatok tak môžeme obdivovať aj dnes.
Najväčší rozmach nastal počas Thurzovsko-Fugerovského obdobia, ktoré život v Španej doline veľmi pozdvihol.
Okrem tejto ťažkej banskej práci, ktorú vykonávali prevažne muži v podzemí, ale aj deti a invalidi na povrchu, nezaháľali ani ženy, ktoré sa preslávili chýrnymi paličkovými čipkami až na cisárskom dvore vo Viedni, aby aj oni pomohli pri obžive rodiny.
Ani sme sa nenazdali a čas sa rýchlo míňal a my sme sa chceli ešte toho veľa dozvedieť. Odporučili nás preštudovať si ich webstránku http://www.spaniadolina.sk/.
Milí priatelia ak sa chcete o tomto skvoste dávnej ale aj súčasnej histórie dozvedieť ešte viac, ako som vám ja napísala a máte možnosť, pozrite si vyššie uvedenú webstránku, určite nebudete sklamaní...

O tom, že dobrá spolupráca s Lions klubom v Banskej Bystrici je naozaj dobrá, svedčí aj nedávny benefičný koncert Pavla Hamela, ktorý sa konal v ďalšom skvoste dávnej histórie v blízkosti Banskej Bystrici, v artikulárnom drevenom kostole v Hronseku, ktorý leží približne 15 km od Banskej Bystrice.
Okrem hlbokého umeleckého zážitku sme si my a naše Krajské stredisko Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska odniesli aj 3000 EUR-ový šek pre potreby a činnosť v našom kraji.
Aj touto cestou sa chcem za všetkých členov ZO č. 2 v Banskej Bystrici poďakovať za priazeň, pochopenie, spolupatričnosť a hlavne štedrosť vedeniu ako aj všetkým členom Lions klubu. Toto však nie je všetko o našej spolupráci, ktorú máme a neustále rozvíjame. O ďalších akciách Vám napíšem snáď inokedy.

Mária Bilčáková
ZO ÚNSS č. 2 Banská Bystrica

Ďakujeme

Lions club


Kurta


Eurooptik Banská Bystrica, súkromná očná optika

Copyright Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
e-mail: webmaster@unss.sk